Neler yeni

Büyükşehir bu satıştan 19 milyon lira gelir bekliyor!

Katılım
28 Ağu 2021
Mesajlar
50,573
MEDYABAR.COM - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adnan Menderes Caddesi ile Sağlık Caddesi kesişiminde başlattığı Ticaret Merkezi projesi inşaatına devam ediyor. 1. kat kolon ve kirişleri tamamlanan Ticaret Merkezinde yer alacak olan iş yerlerinin satışı da bir yandan devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ( SEAH) merkez kampüsünün de köşesinde yer alan Ticaret Merkezindeki 13 iş yerini daha satışa çıkardı. 19 MİLYON LİRAYA YAKIN...Zemin kat ve 1. katta yer alan toplam 13 bağımsız bölümün satış fiyatları 750 bin lira ile 2 milyon 700 bin lira arasında değişiyor. Ofis ve iş yerlerinden oluşan 13 bölümün satışından en az 18 milyon 535 bin lira gelir bekleniyor. TAKSİT YAPILABİLECEKBelirlenen bedel peşin ya da kanuni faiz uygulanarak taksitle ödenebilecek. Açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek ihaleye bedellerin yükselmesi bekleniyor. İhale 29 Mart 2022 Salı günü Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilecek. İHALE İLE İLGİLİ AYRINTILAR ŞU ŞEKİLDE:MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 27.L.1 pafta 633 Ada 159 nolu parsel üzerinde yapılmakta olan Ticaret Merkezinde kat irtifakı tesis edilmiş iş bu ilanın 4. maddesindeki tabloda bilgileri sunulan 13 adet ofis ve işyerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış ihalesi yapılacaktır. MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:İhale Şartname ve ekleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkalığı, Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) karşılığı temin edilebilir. MADDE–3: İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:İhale, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda; 29.03.2022 tarihinde saat 15:00’da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45-A maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. MADDE – 4: MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT, İHALE SAATİ:Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 27.L.1 pafta 633 ada 159 nolu parsel üzerinde yapılacak olan Ticaret Merkezinde satışa sunulan kat irtifakı tesis edilmiş bağımsız bölümlerin; konum, kat, bağımsız bölüm numarası, muhammen bedeli, geçici teminat bedeli ve ihale saati bilgileri aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup, ihale sonucu belirlenen bedel peşin veya kanuni faiz uygulanarak taksitle tahsil edilecektir. MADDE – 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, aşağıda belirtilen evrakları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlayıp eksiksiz bir şekilde 29.03.2022 Salı günü saat 11:00’a kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Gerçek Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar:Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi)Nüfus Kayıt Örneği (Aslı ve Fotokopisi)İkametgâh Senedi (Aslı ve Fotokopisi) ç) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Aslı)Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi)İmzalı ihale şartnamesi ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı)Bankadan alınmış IBAN bilgisini gösterir belge (Aslı)Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden “Borcu Yoktur Belgesi” (Aslı) Tüzel Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar:Ticaret sicil gazetesi (Aslı/Noter Tasdikli sureti ve Fotokopisi)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi)Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi)Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi)İmzalı ihale şartnamesi ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı)Bankadan alınmış IBAN bilgisini gösterir belge (Aslı)Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Aslı)Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi” (Aslı)Tüzel kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı (Asıl ) Önemli Not:Belge asılları Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğümüzce görülüp teslim alınmadan ilgilisine iade edilecektir. Belge fotokopileri aslı görülmüştür yapılarak ihale dosyasına konacaktır.İsteklilerde aranılan belgelerin, ihalenin yapıldığı tarih itibari ile son bir yıl içinde düzenlenmiş olması veya ihalenin yapıldığı tarih itibari ile ilgili kurumlarınca son bir yıl içinde tasdik edilmiş olması gerekmektedir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLEREİLAN OLUNUR

Kaynak : https://medyabar.com/haber/9677534/buyuksehir-bu-satistan-19-milyon-lira-gelir-bekliyor
 
Üst